ƏLAQƏ

Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Xaricdə təhsil sektoru:

"2007-2015 Dövlət Proqramı" məzunlarına dair müraciətlər üçün: 

xt.alumni@eatda.edu.az

 

  • Şöbə müdiri 

           Müjdat Həsənov
           

 

  • Sektorun baş məsləhətçisi:
    Niftalı Qasımlı
    kurasiya: 2007-15 Dövlət Proqramı tələbələri ilə iş