"Dövlət Proqramı məzunları haradadır?"

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsində iqtisadiyyatın və ümumilikdə, Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün qarşı qoyulmuş hədəflərdən biri də məhz "insan kapitalının inkişafı”dır. 2007-ci ildə ölkədə rəqabət qabiliyyətli iqtisadi sistemin formalaşdırılması baxımından ölkənin müasir tələblərə cavab verən kadrlara ehtiyacının ödənilməsini, Azərbaycan gənclərinin dünyanın aparıcı ölkələrində təhsil almaq imkanlarının genişləndirilməsini təmin etmək məqsədilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şəxsi təşəbbüsü ilə "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” reallaşdırılmışdır. Məhz onun nəticəsidir ki, bugün ölkəmizin müxtəlif sektorlarında dünyanın nüfuzlu universitetlərində təhsil almış gənclər çalışır.

"Dövlət Proqramı məzunları haradadır?” adlı layihədə həmin gənclərdən bir neçəsi təqdim olunur:
 

- Buraxılış - 1;

- Buraxılış - 2;

Buraxılış - 3;

- Buraxılış - 4

- Buraxılış - 5;

 -Buraxılış - 6

- Buraxılış - 7;

- Buraxılış - 8 ;

- Buraxılış - 9 ;

- Buraxılış - 10;

- Buraxılış - 11