DP Rüblük İcmal

"2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” təqaüdçüləri təhsil aldıqları ali məktəblərdə yüksək akademik göstəricilər nümayiş etdirməklə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin təbliğində, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və ölkəmiz üçün digər əhəmiyyətli mövzular ətrafında dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılmasında mühüm rol oynayırlar.

 

Təhsil Nazirliyi Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil alan və məzun olmuş təqaüdçülərin uğurlarının və müvəffəqiyyət hekayələrinin ictimaiyyətə çatdırılması üçün yeni "DP Rüblük İcmal” layihəsini təqdim edir. 

Rüblük İcmalın il ərzində elektron dərc olunmuş nüsxələri aşağıdakı təqdim edilir:

 

Buraxılış – 1;      Buraxılış – 6;     Buraxılış – 11;     Buraxılış – 16;      Buraxılış - 21;    Buraxılış - 26;

Buraxılış – 2;      Buraxılış – 7;     Buraxılış – 12;     Buraxılış – 17;      Buraxılış - 22;

Buraxılış – 3;      Buraxılış – 8;     Buraxılış – 13;     Buraxılış - 18;       Buraxılış - 23;

Buraxılış – 4;      Buraxılış – 9;     Buraxılış – 14;     Buraxılış - 19;       Buraxılış - 24;

Buraxılış – 5;      Buraxılış – 10;   Buraxılış – 15;     Buraxılış - 20;       Buraxılış - 25;